Menu
Skip to content

Welkom bij SAMIMI kinderplein

Op ons kinderplein hebben wij een visie voor ogen, voornamelijk geïnspireerd op de benaderingswijze van kinderarts Emmi Pikler ( naar piklersite).

Wij bieden jouw kind;

  • langzaam in het bijzijn van de ouder te wennen
  • veiligheid, vertrouwen en geborgenheid te voelen
  • oog te houden voor zichzelf en de ander 
  • stapsgewijs een weg te vinden naar zelfstandiger zijn
  • zich in eigen tempo spelend te ontwikkelen
  • erkend te worden in gevoelens en behoeftes
  • de natuur zoveel mogelijk te beleven, door veel buiten te zijn

Het kinderplein bestaat uit vier groepen van ongeveer 10 kinderen.

Op 3 groepen worden de kinderen ingedeeld op dezelfde leeftijd, dit noemen wij de horizontale groepen.

Er is 1 gemengde groep, een zogeheten verticale groep.

SAMIMI kinderplein richt zich voornamelijk op kinderen van ouders die in een inburgerings- of re-integratietraject zitten. Er zijn enkele plaatsen vrij voor startende ondernemers, expats of andere ouders, die een steentje bij willen dragen in SAMIMI.

Voor informatie klik op de oranje balk ‘Welkom voor een gesprek’ onder aan deze pagina. 

Openingstijden van de horizontale groepen;

  • ochtend 8.30 – 12.30 uur
  • middag 13.30 – 17.30 uur

Openingstijden verticale groep;

  • 8.30 – 17.00 uur

Op woensdag is het kinderplein dicht.

Vanuit het ouderplein zullen op woensdag, alsook in de weekenden en vakanties, gezinsactiviteiten georganiseerd worden.

Groeten van het SAMIMI kinderplein team.