Menu
Skip to content

Welkom bij  SAMIMI Kinderplein. 

We starten naast SAMIMI ouderplein ook SAMIMI kinderplein.  

Lees hier wat voor sfeer en visie we voor ogen hebben, geïnspireerd op o.a. de Emmi Pikler benaderingswijze. We bieden je kind:

  • langzaam in het bijzijn van de ouder te wennen.
  • veiligheid, vertrouwen en geborgenheid te voelen.
  • oog te houden voor zichzelf en de ander .
  • stapsgewijs een weg te vinden naar zelfstandiger zijn.
  • zich in eigen tempo spelend te ontwikkelen.
  • erkend te worden in gevoelens en behoeftes.
  • de natuur zoveel mogelijk te beleven, door veel buiten te zijn.

We hebben straks 40 kindplaatsen te vergeven. We creëren 4 kleine dagopvanggroepen. 2 baby-dreumes groepen met elk 8 kinderen. En 2 peutergroepen met elk 10-12 kinderen. We zijn gericht voor 80% op ouders die in een inburgering, of re-integratie traject zitten. De andere 20% kunnen startende ondernemers of random ouders zijn. 

Op ma, di, do en vrijdagen zijn we van 8.30-17.30 u open. Op woensdag is het kinderplein gesloten. Wel zullen er op woensdagen, in de weekenden en tijdens de vakanties gezinsactiviteiten zijn vanuit het ouderplein. 

Wil je lezen hoe het binnen ons kinderplein aan toe zal gaan? Klik hier voor ons pedagogisch beleid.

P.S. heb je al interesse om je kind(eren) bij SAMIMI kinderplein te plaatsen ? Klik hier voor het opgave formulier Nederlandse versie. Klik  hier voor de Engelse versie. Klik hier voor de Turkse en mail het naar: mail@samimi-ouderplein.nl

We mailen je hierop wanneer we OPEN HUIS houden en van start gaan. 🙂

Groeten van het SAMIMI kinderplein team.